Panama-conferentie

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw; ideeën en achtergronden voor primair onderwijs.

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd:
Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs Aan deze bundel is meegewerkt door een bonte verzameling deskundigen: van leraren tot onderzoekers. Elke beroepsgroep die deelneemt aan de jaarlijkse Panama-conferentie, is vertegenwoordigd.Op deze pagina vindt u alle inhoud uit de bundel en meer: van praktische ideeën die in de reken-wiskundeles van morgen direct kunnen worden toegepast, tot bijdragen die aanzetten tot nadere doordenking van het reken-wiskundeonderwijs. U kunt ook de bundel als geheel hier downloaden.Wij wensen u en uw leerlingen veel rekenwiskundig leerplezier toe!

Panama Wereldbol
  • Greep op grafieken Carolien Duijzer, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Michiel Veldhuis en Michiel Doorman – Freudenthal Group & Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

 Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs