Panamaconferentie

Deelname informatiemarkt

Net als voorgaande jaren kunt u uw producten uit het domein rekenen-wiskunde onder de aandacht van de conferentiedeelnemers brengen tijdens de informatiemarkt. Het thema dit jaar is ’Denkend aan rekenen-wiskunde …’ Daarom willen we u voorstellen de informatiemarkt dit jaar ook te zien als Denkplein en zo mogelijk bij uw stand iets te verzinnen waarmee u de deelnemers aan het denken kunt zetten. U kunt daarbij denken aan een denkvraag, puzzel, raadsel, cognitief conflict, dilemma, etc.

Tweedaagse informatiemarkt

De informatiemarkt is dit jaar weer op twee dagen. Zo krijgen conferentiedeelnemers tijdens alle (verlengde) pauzes en de borrel aan het einde van de donderdagmiddag de gelegenheid om de stands te bezoeken. U kunt dus kiezen voor:

  • alleen de donderdag (tot 18.00 uur)
  • alleen de vrijdag (tot 13.30 uur)
  • zowel de donderdag als de vrijdag.

Ruimte informatiemarkt

Op deze conferentie is voorzien in een kleine informatiemarkt voor maximaal 12 standhouders in de foyer beneden (F1 t/m F12) en maximaal 4 standhouders in de foyer boven (B1 t/m B4). De koffiepauzes, de lunch en de borrel worden in de ‘foyer beneden’ gehouden. We vragen expliciet van exposanten dat hun aanbod aansluit bij de doelgroep docenten die op deze conferentie centraal staat.
Hou er in de planning rekening mee dat de stand een dag eerder (in de avond) dient te worden opgebouwd.

Via het inschrijfformulier kunt u tot vrijdag 15 maart een optie nemen op een standruimte. Aanvragen worden op volgorde van inschrijving afgehandeld!

Gegevens van de exposant op de website

Exposanten/standhouders worden met omschrijving en logo op onze website vermeld. Omdat sommige bezoekers van een conferentie meer specifiek enkele zaken met een exposant willen bespreken, worden eveneens de contactgegevens geplaatst zodat bezoekers ook eerder contact kunnen leggen. Aan deze vermelding zijn geen kosten verbonden.

Promotiemateriaal in het conferentietas

U kunt tegen betaling uw flyer of promotiemateriaal in de conferentietas aan de deelnemers meegeven of uw logo en reclame laten opnemen in de conferentieapp.

Links

Prijslijst standhouders Panama 2024 (pdf)

Plattegrond informatiemarkt foyer beneden 2024 (pdf)

Plattegrond informatiemarkt foyer boven 2024