Panamaconferentie

Richtlijnen programmavoorstellen

Volg onderstaande richtlijnen bij het formuleren van uw programmavoorstel. Raadpleeg de criteria die de Panama programmacommissie hanteert bij de beoordeling van programmavoorstellen.

Algemeen

 1. Type bijdrage: kies uit werkgroep of presentatie.
 2. Titel met duidelijke focus.
 3. Naam en instituut / werkgever van degene die de conferentiebijdrage verzorgt. Vermeld hier de gegevens van alle betrokkenen. Onderstreep de personen die daadwerkelijk de bijdrage verzorgen. Bij indieners die bij meerdere instituten betrokken zijn, alle relevante instituten vermelden.
 4. Twee of drie zinnen die het voorstel goed karakteriseren en die, na acceptatie van het voorstel, op de conferentiewebsite kunnen worden geplaatst als appetizer voor conferentiedeelnemers.
 5. Korte en duidelijke samenvatting van de inhoud van de bijdrage.
 6. Beoogde doelgroep (alle conferentiedeelnemers of specifieke doelgroep).
 7. Beoogde opbrengst voor de deelnemers.

Voor werkgroepen

 1. Opbouw van de werkgroep en de te hanteren werkvormen.
  Soms gebruikt een werkgroepleider een werkgroep voor dataverzameling of anderszins een opbrengst voor de werkgroepleider zelf. Als dit aan de orde is, moet dit duidelijk worden aangegeven. De nadruk moet echter altijd liggen op de opbrengst voor de conferentiedeelnemers.

Overig

 • Acceptatie van een programmavoorstel resulteert niet in korting op de conferentieprijs.
 • Wij gaan er van uit dat werkgroepleider/prestatoren ten minste op de dag van hun bijdrage deelnemen aan de conferentie.