Panamaconferentie

2022: 40 x Panama: verleden, heden en toekomst

Terugblik Panama-conferentie 2022
Hieronder vindt u het programmaboekje en de verschillende presentaties van beide dagen. Ook is er mooi verslag verschenen in de Volgens Bartjens van januari 2023, die u via deze link kunt nalezen.

Programmaboek

Programmaboek Panama-conferentie 2022

Openingslezing

2. Veertig jaar onderzoek over vraagstukken en contextopgaven: wat hebben we geleerd? – Lieven Verschaffel (KU Leuven)

 

Parallellezingen

3.1 Op verkenning in de wondere wereld van patronen in de eerste jaren van het primair onderwijs – Nore Wijns (KU Leuven)

3.2 Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen – Nanke Dokter (Fontys)

3.3 Diagnostisch reken-wiskunde assessment in groep 5 – Jorine Vermeulen (Cito / InHolland)

3.4 Op herhaling met de tafels – Hans ter Heege

 

Presentaties

4.1 Rekenen-wiskunde tijdens corona: lessen en aandachtspunten – Loek Spitz (Hogeschool van Amsterdam)

4.2 De referentiematentoolkit vanuit een Vlaams en een Nederlands perspectief – Stanja Oldengarm , Marc van Zanten, Geeke Bruin-Muurling, Greet Peters, Mart Doms en Kim Ibens (SLO / EDB / Karel de Grote Hogeschool)

4.3 Het mooie wiskundige bouwwerk: een springplank voor de leraar – Michèle Dexters, Liesbeth Lefevre, Els Van Emelen (UC Leuven – Limburg)

4.4 Angst voor rekenen en wiskunde: wat is het en kun je er iets tegen doen? – Brenda Jansen (Universiteit van Amsterdam)

4.5 Differentiëren: denken en doen – Marieke van Geel en Trynke Keuning (Universiteit Twente, Hogeschool KPZ)

4.6 Informatiebijeenkomst ‘rekenen in het mbo’ – mbo-rekencollectief

 

Werkgroepen

5.2 Creatief denken bij rekenen – Isabelle de Vink (Radboud Universiteit)

5.3 De kracht van een authentieke (reken)context – Geeke Bruin-Muurling (EDB) en Tom van Vooren (Studyflow)

5.4 Wiskundeplezier – Erik van Haren

5.5 Duurzaamheid in de rekenles: win-win! –  Loek Spitz (pabo HvA)

5.6 Het meten van differentiatievaardigheden met ADAPT – Marieke van Geel (Universiteit Twente, Hogeschool KPZ), Trynke Keuning (Hogeschool KPZ)

 

Vrijdaglezing

8. (On)waarheden en (on)bekende zaken uit onderzoek over reken-wiskundeonderwijs – Christian Bokhove (Southampton)

Parallellezingen

9.1 Meer zicht op factoren die van invloed zijn op de rekenontwikkeling van leerlingen en op het gebruik van rekengesprekken als aanpak om de onderwijsbehoeften van leerlingen bij rekenen-wiskunde te achterhalen. – Jarise Kaskens (Windesheim)

9.3 Een intromix van steekproeven – Marianne van Dijke (Universiteit Utrecht)

9.4 Koopt Herbert een bezem of je beste vriend een taart? Over het personaliseren van rekensommen – Sanne van der Ven (Radboud Universiteit)

 

Presentaties

10.2 De reflectiewijzer rekenen-wiskunde (RWRW) – Hulpmiddel voor rekencoördinatoren en schoolteams – Marc van Zanten en Stanja Oldengarm (Nationaal expertisecentrum curriculumontwikkeling SLO), Mirella Engels-Bibo (OBS Spr@nkel, Eerbeek, Stichting Archipel) en Anne Dommerholt (De Wiekslag, Voorst, Stichting Archipel).

10.3 Op weg naar 1S: Kinderen wiskundig aan het denken zetten – Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO), Jeannette Fölsche (Stichting Agora, Sonja Stuber (Hogeschool IPABO) en Michiel Veldhuis (Hogeschool IPABO)

10.4 Een veranderde wereld vraagt andere reken-wiskundige vaardigheden – Koeno Gravemeijer (Wiskunde voor Morgen)

10.5 De brede ontwikkelgroep: de ontwikkeling van rekenprojecten voor het nieuwe rekencurriculum – Alderic Weijs (ROC van Amsterdam en Flevoland) en Geeke Bruin-Muurling (Studyflow en EDB)

 

Werkgroepen

11.1 Kennisbasis rekenen mbo – Kees Hoogland (Hogeschool Utrecht) en Fokke Munk (Priem17)

11.3 Niet de antwoorden maar het leerproces – Dolf Janson (JansonAdvies)

11.4 Van referentiematen tot omzettingen – Greet Peters, Kim Ibens en Mart Doms (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)
11.5 Algoritmische geletterdheid: Hoe maken we de effecten van algoritmes bespreekbaar in het rekenonderwijs – Maarten Dolk

11.6 FunThink – multiplier event Erasmus+ strategic partnership – Mara Otten, Bartjan Vollmuller en Michiel Veldhuis (Hogeschool IPABO)