Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Een bijdrage verzorgen

Iedereen die door zijn werk, studie of onderzoek betrokken is bij rekenen-wiskunde, kan een voorstel indienen om een bijdrage aan de Panama-conferentie te leveren. Dit kan in de vorm van een:

De Panama-programmacommissie beslist over toelating van ingediende voorstellen. Hiertoe beoordeelt de programmacommissie de kwaliteit van de inhoud, de omschrijving en de onderbouwing van ingediende programmavoorstellen aan de hand van beoordelingscriteria.

Acceptatie van een programmavoorstel resulteert niet in korting op de conferentieprijs.
Wij gaan er van uit dat inleiders ten minste op de dag van hun bijdrage deelnemen aan de conferentie.

Werkgroep

De deelnemers zijn voor een belangrijk deel actief bezig. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld uitwisseling, discussie, samenwerken of uitproberen zijn. Inhoud: actuele zaken aangaande reken-wiskundeonderwijs. De werkgroepen kunnen gericht zijn op een specifieke beroepsgroep. Duur: vijf kwartier of anderhalf uur.

Presentatie

Een presentatie kan gaan over allerlei actuele zaken vanuit onderzoek, praktijk, ontwikkeling of beleid. Een presentatie mag op een specifieke beroepsgroep gericht zijn. Duur: drie kwartier, bestaande uit 30 minuten presentatie en 15 minuten vragen en/of discussie. Discussie kan bij sommige presentaties plaatsvinden onder leiding van een zaalvoorzitter.

Parallellezing

Een parallellezing is gebaseerd op (promotie)onderzoek of een qua gedegenheid vergelijkbare onderbouwing. Een parallellezing is relevant voor meerdere beroepsgroepen. Duur: een uur, bestaande uit drie kwartier lezing en 15 minuten vragen en/of discussie onder leiding van een zaalvoorzitter.