Panamaconferentie

Een bijdrage verzorgen

Direct een voorstel indienen

Iedereen die door werk, studie of onderzoek betrokken is bij rekenen-wiskunde, kan een voorstel indienen om een bijdrage aan de Panama-conferentie te leveren. Dit kan in de vorm van een werkgroep of een presentatie.

De Panama-programmacommissie beslist over toelating van ingediende voorstellen, hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Hiertoe beoordeelt de programmacommissie de kwaliteit van de inhoud, de omschrijving en de onderbouwing van ingediende programmavoorstellen aan de hand van beoordelingscriteria.

Werkgroep

De deelnemers zijn voor een belangrijk deel actief bezig. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld uitwisseling, discussie, samenwerken of uitproberen zijn. Inhoud: rekenen-wiskunde en/of actuele zaken aangaande reken-wiskundeonderwijs. Duur: vijf kwartier of anderhalf uur.

Presentatie

Een presentatie kan gaan over allerlei actuele zaken vanuit onderzoek, praktijk, ontwikkeling of beleid omtrent rekenen-wiskunde en/of reken-wiskundeonderwijs. Duur: drie kwartier, bestaande uit 30 minuten presentatie en 15 minuten vragen en/of discussie. Discussie kan bij sommige presentaties plaatsvinden onder leiding van een zaalvoorzitter.

Aandachtspunten

Wij wijzen u graag op het volgende:

  • Acceptatie van een programmavoorstel resulteert niet in korting op de conferentieprijs.
  • Wij gaan er van uit dat inleiders ten minste op de dag van hun bijdrage deelnemen aan de conferentie.