Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Programmacommissie

Panama-programmacommissie

 

Anneke Aartsen Uitgeverij Zwijsen
Gerard Boersma HAN Pabo Nijmegen
Petra van den Brom-Snijders Hogeschool Inholland: Pabo Rotterdam
Marie-José Bunck Hogeschool Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek; Kenniscentrum Educatie
Arlette Buter Rekenadvies Buter
Hanneke van Doornik-Beemer Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie: Pabo Eindhoven
Anneke van Gool op persoonlijke titel
Marja van den Heuvel-Panhuizen Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètawetenschappen; Freudenthal Centrum, Faculteit Sociale Wetenschappen
Vincent Jonker Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètaweten­schappen; Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Weten­schappen
Ronald Keijzer Hogeschool iPabo & Universiteit Utrecht: Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Wetenschappen
Marjolein Kool Hogeschool Utrecht: Instituut Theo Thijssen
Evelyn Kroesbergen Universiteit Utrecht: Orthopedagogiek, Faculteit Sociale Wetenschappen
Alette Lanting Lanting Rekenadvies
Francis Meester Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde­onderwijs
Fokke Munk Hogeschool iPabo
Cathe Notten Volgens Bartjens & Universiteit Utrecht: Panama
Wil Oonk Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètaweten­schappen
Floor Scheltens Cito
Pauline van Vliet Van Vliet Onderwijs­advies
Marc van Zanten Nationaal expertise­centrum leerplan­ontwikkeling SLO & Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètawetenschappen; Onder­wijsadvies & Training, Faculteit Sociale Wetenschappen