Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Programmacommissie

Panama-programmacommissie

 

Gerard Boersma HAN Pabo Nijmegen
Petra van den Brom-Snijders Hogeschool Inholland: Pabo Rotterdam
Marie-José Bunck Hogeschool Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek; Kenniscentrum Educatie
Arlette Buter Rekenadvies Buter
Anneke van Gool op persoonlijke titel
Marja van den Heuvel-Panhuizen Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut & Freudenthal Group / Universiteit Nord, Noorwegen
Vincent Jonker Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètaweten­schappen; Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Weten­schappen
Ronald Keijzer Hogeschool iPabo & Universiteit Utrecht: Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Wetenschappen
Marjolein Kool Hogeschool Utrecht: Instituut Theo Thijssen
Evelyn Kroesbergen Radboud Universiteit: Behavioural Science Institute & Orthopedagogiek
Alette Lanting Lanting Rekenadvies
Jenneken van der Mark Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde­onderwijs
Fokke Munk Hogeschool iPabo
Cathe Notten Volgens Bartjens & Universiteit Utrecht: Panama
Wil Oonk Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut, Faculteit Bètaweten­schappen
Patricia de Reuver J.H. Snijdersschool, Rijswijk
Iris Verbruggen Cito
Nathalie de Weerd Edu’actief
Marc van Zanten Nationaal expertise­centrum leerplan­ontwikkeling SLO / Universiteit Utrecht: Freudenthal Instituut & Freudenthal Group; Onder­wijsadvies & Training