Panamaconferentie

Panamaconferentie 2024: donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Woudschoten hotel en conferentiecentrum in Zeist
Op de Panamaconferentie ontmoet je jaarlijks andere opleiders, leraren basisonderwijs, docenten, onderzoekers, onderwijsadviseurs en ontwikkelaars van het rekenwiskundeonderwijs

Thema: Denkend aan rekenen-wiskunde…

‘Rekenen is leuker dan als je denkt’, ‘leer kinderen denkend rekenen en rekenend denken’, ‘hoofd in de wolken, voeten op de vloer’. Al een lange tijd speelt ‘denken’ een prominente rol in rekenen-wiskunde. Wiskundige denk- en werkwijzen als probleemoplossen, productief, analytisch, kritisch en creatief wiskundig denken komen we nu op veel plekken tegen. Maar wat zijn al die wiskundige denk- en werkwijzen? Hoe stimuleer je dat? Hoe krijg je kinderen, leerkrachten, collega’s en jezelf aan het denken (tijdens rekenen-wiskunde)? Hoe geef je taal aan het denken en kun je eigenlijk wel wiskundig denken zonder taal? Voldoende vragen om weer over na te denken, maar het is ook fijn om met collega’s dit thema weer uit te diepen op de volgende Panamaconferentie en mogelijk tot een aantal voorlopige antwoorden te komen. Denk mee, praat mee, doe mee, meld je aan en dien een voorstel in, zodat we samen iedereen aan het (wiskundig) denken krijgen.

Conferentieprogramma

Het voorlopige programma is bekend. KLIK HIER voor het programma overzicht (het programmaboekje volgt z.s.m.). Hieronder de plenaire sprekers en een greep uit het programma.

 • PISA-resultaten 2022 - Martina Meelissen (Universiteit Twente) e.a.
 • Wiskundig probleemoplossen - Sabrine Lit (Hogeschool Utrecht)
 • Wiskundig denken en doen bij jonge kinderen - Jaccoline Klein-van ’t Noordende (Radboud Universiteit)
 • Meertalig leren rekenen - Jantien Smit (Hogeschool Utrecht) en Arthur Bakker (Universiteit van Amsterdam)
 • Taal responsief wiskundeonderwijs - Alexander Schüler-Meyer (TU Eindhoven)
 • Actualisatie kerndoelen rekenen-wiskunde - Marc van Zanten (SLO)
 • Op zoek naar onzichtbare wiskunde - Michiel Veldhuis, Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO)
 • Rekenen in het speciaal (basis)onderwijs - Anne van Hoogmoed (Radboud Universiteit)
 • Flexibel en adaptief strategiegebruik - Marian Hickendorf (Universiteit Leiden) e.a.
 • Creatief denken bij rekenen - Isabelle Oostveen- de Vink (Universiteit van Amsterdam)
 • De kracht van prentenboeken - Joke Torbeyns (KU Leuven)

Plenaire sprekers

Trena Wilkerson, Professor of Mathematics Education, Department of Curriculum & Instruction, Baylor University Texas. Meer info .

Ann Dooms, Professor of Mathematics, Department of Mathematics and Data Science (WIDS), Vrije Universiteit Brussel. Meer info.

Kees Hoogland, Lector Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals, Hogeschool Utrecht. Meer info.

Belangrijke data

Donderdag 30 & vrijdag 31 mei 2024
De 42e Panamaconferentie

Maandag 3 juni
Studie- en ontmoetingsdag wiskundeonderwijs KU Leuven

Donderdag 22 & vrijdag 23 mei 2025
De 43e Panamaconferentie

Terugblik Panamaconferentie 2023: Rekenen-wiskunde in verbinding

Bekijk HIER de presentaties van de verschillende onderdelen.
Bekijk HIER het programma en HIER de omschrijving van de verschillende onderdelen.

Denkend aan rekenen-wiskunde…
zie ik kids die bevlogen
met rijke problemen
op onderzoek gaan,
die puzzelen mogen,
iets nieuws ondernemen,
struggelen, vallen,
zélf op mogen staan.
Die schatten, proberen,
vol vuur redeneren,
hun plan onderbouwen,
nieuwsgierig, verrukt.
Die checken, ontdekken,
de wereld in trekken,
in stevig vertrouwen:
‘Ik denk, dus het lukt!’

Marjolein Kool (2023)