Logo Universiteit Utrecht

Panama-conferentie

Panama-conferentie 2021: Rekenen-wiskunde 3D

De data voor de 39e editie van de Panama-conferentie zijn bekend! Wij hopen u weer te zien op donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021.

Zoals het er nu uitziet zal de conferentie online én op locatie plaatsvinden.

Thema: Rekenen-wiskunde 3D

Het reken-wiskundeonderwijs vindt vrijwel altijd in drie dimensies plaats in de klas. Dit ging de afgelopen maanden anders: er heeft een ware digitale revolutie plaatsgevonden in het onderwijs. Alles en iedereen heeft eraan moeten geloven en zich digitaal, al dan niet geleid, moeten heruitvinden. Hier werd een vertaalslag gemaakt van de gewoonlijke drie dimensies in het klaslokaal naar de twee dimensies op een scherm.

Digitaal, plat of in 3D, de didactiek speelt in het reken-wiskundeonderwijs de hoofdrol. Het doordenken van de didactiek om, zowel digitaal als in de klas, het leren van kinderen uit te lokken en daar met elkaar over in dialoog te treden staat centraal in deze editie van de Panama-conferentie. In dialoog over het doordenken van didactiek: Rekenen-wiskunde 3D.

Vragen die op de 39e Panama-conferentie gesteld, beantwoord en bediscussieerd worden zijn: Wat vragen de huidige leerstofonderdelen en nieuwe doelstellingen eigenlijk van de didactiek? Wat vraagt dit van de leraren en leerlingen? Hoe is het nu gesteld met onderwijsleerprincipes? Hoe vertalen ideeën over principes en doelstellingen zich eigenlijk naar de onderwijspraktijk? En wat levert dit ons allemaal op?

 

Conferentiebijdragen

Deadline 1e ronde 28 september 2020

Wil je vanuit je werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de vragen die centraal staan op de Panama-conferentie? Dan nodigen we je uit een programmavoorstel in te dienen. Dit kan tot en met maandag 28 september.
Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de Panama-conferentie. Bijdragen waarin deelnemers een actieve inbreng kunnen hebben en worden uitgedaagd om mee te denken zijn extra welkom. De organisatie denkt graag mee over oplossingen voor hybride sessies (online/offline).
Lees meer over het indienen van een programmavoorstel, en bekijk de richtlijnen. Heb je vragen? Mail dan naar panama@uu.nl.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de Panama-conferentie? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.