Panama-conferentie

Panama-conferentie 1 & 2 juni 2023

De 41e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 in Woudschoten hotel- en conferentiecentrum in Zeist.

Noteer deze datum in je agenda, geef het door aan jouw collega’s en nog belangrijker, zorg ervoor dat je agenda leeg blijft.

Thema: Rekenen-wiskunde in verbinding

De Panama-conferentie is de plek om in verbinding met jouw collega’s tot verrijking en verdieping te komen. Maar ook vanuit andere perspectieven is verbinding belangrijk en noodzakelijk. Dit jaar zal o.a. in het teken staan van de actualisatie van de kerndoelen en de concrete uitwerking daarvan. Hoe laten we ons onderwijs aansluiten bij de wereld van morgen, zonder onze visie tekort te doen: in verbinding. Maar hoe kan die verbinding eruit zien? Welke rol spelen gecijferdheid en de basisvaardigheden? Welke mogelijkheden zijn er voor bijvoorbeeld verstrengeling van leerlijnen en leergebieden? Voor thematiseren, persoonsvorming, socialisatie? Genoeg vragen die gesteld, beantwoord en bediscussieerd kunnen worden tijdens de volgende Panama conferentie.

Aanmelden conferentiebijdragen

Deadline 1e ronde: 12 januari 2023

Wil je vanuit je werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 41e Panama-conferentie? Dan nodigen we je uit een programmavoorstel in te dienen tot uiterlijk 12 januari 2023.

Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de Panama-conferentie. Bijdragen waarin deelnemers een actieve inbreng kunnen hebben en worden uitgedaagd om mee te denken zijn extra welkom.

Lees meer en bekijk de richtlijnen voor het indienen van een programmavoorstel. Heb je vragen? Mail dan naar panama@uu.nl.

AGENDA

Vrijdag 3 februari 2023
Bericht van acceptatie eerste ronde programmavoorstellen

Donderdag 23 februari 2023
Deadline tweede ronde indienen programmavoorstellen

Vrijdag 10 maart 2023
Bericht van acceptatie tweede ronde programmavoorstellen

Donderdag 1 & vrijdag 2 juni 2023
De 41e Panama-conferentie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de Panama-conferentie? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.