Logo Universiteit Utrecht

Panama-conferentie

Plenaire lezingen

Openingslezing

Suzanne Sjoers en Marc van Zanten – Op weg naar nieuwe kerndoelen rekenen-wiskunde
In oktober 2019 zijn de voorstellen van Curriculum.nu aangeboden aan de minister van OCW. Wat betekenen deze voorstellen voor de inhoud van het schoolvak rekenen-wiskunde? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er nu precies met de huidige kerndoelen en referentieniveaus? SLO voerde een analyse uit. In deze lezing presenteren we onze bevindingen voor rekenen-wiskunde.

 

Slotlezing

Geeke Bruin-Muurling – De cijfers liegen niet!
De hele dag vliegen cijfers ons om de oren. We leven in een maatschappij van informatie; van data. We leven in een tijd waarin veel waarde wordt gehecht aan de objectiviteit van die cijfers en van de evidence die ze in zich dragen. Toch voelt dat niet altijd goed. Dan komt je (subjectieve) inschatting van een vraagstuk of situatie in conflict met de objectieve waarheid van de cijfers. Steeds vaker wordt er daarom opgeroepen om wat kritischer tegenover cijfers te gaan staan; om ze wat meer op hún plek te zetten. Dit is een van de voorbeelden van de veranderende rol van wiskunde in onze maatschappij. Deze ontwikkelingen roepen dan ook voor het reken-wiskundeonderwijs de vraag op ‘Hoe ziet de ideale rekenles er in deze tijd uit?’

In deze lezing verkennen we die vraag. Zo kunnen we niet om de vraag heen wat wiskunde nu eigenlijk is. We onderzoeken wat een kritisch wiskundige houding is en wat je daar al in het rekenen-wiskunde mee kunt doen. Diezelfde kritische wiskundige blik gebruiken we ook om onderzoek naar ideaal reken-wiskunde onderwijs te bekijken. Een lezing met een dubbele boodschap dus.