Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Plenaire lezingen


Electronic vs. Paper Textbook Presentations of Various Aspects of Mathematics
Methodes hebben tegenwoordig zowel papieren als digitale componenten. Sommige methodes verschijnen al geheel in digitale vorm. Wat betekent dat voor het leren van rekenen-wiskunde? Daarop wordt in deze lezing ingegaan, vanuit het perspectief van de leerstof en van de lerende. Voor bepaalde rekenwiskundige leerstof lijkt een papieren vorm meer geschikt te zijn, terwijl voor andere aspecten van rekenen-wiskunde juist bepaalde digitale vormen meer perspectief lijken te bieden.

Zalman Usiskin is professor in reken- en wiskundeonderwijs aan de Universiteit van Chicago. Zijn werk in onderzoek en ontwikkeling van leermaterialen voor rekenen en wiskunde is internationaal toonaangevend. In 2017 ontving hij de Prize for Lifetime Achievement van de International Society for Design and Development in Education.


Kunst over wiskunde
Wiskundige structuren zijn overal om ons heen te vinden. We kunnen ze overal in ons dagelijks leven zien. Het gebruik van deze structuren als visuele decoratie is zo gewoon, dat velen dit zelfs niet als wiskunde herkennen. het bestuderen van eigenschappen van deze structuren en de relatie tussen verschillende structuren kan vragen oproepen, die het begin zijn van interessante artistieken en wiskundige verkenningen.

Rinus Roelofs is kunstenaar met een fascinatie voor wiskundige structuren. In zijn werk maakt hij gebruik van verschillende wiskundige structuren en hun onderlinge relaties. Kunst kan nieuwsgierigheid naar wiskunde stimuleren en kan helpen om wiskunde begrijpbaar te maken.