Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Plenaire lezingen

De plenaire lezingen op de Panama-conferentie 2019 worden verzorgd door Maarten Dolk, Stefan Buijsman en Evelyn Kroesbergen.

Jonge wiskundigen doen wiskunde
Maarten Dolk (Universiteit Utrecht)
Natuurlijk willen we dat leerlingen wiskunde doen in de klas. Dat is toch onze verantwoordelijkheid als leraar. Het is echter de vraag wat we bedoelen met ‘wiskunde doen’: een antwoord geven, een formule kennen, een probleem oplossen? Ik denk dat ‘wiskunde doen’ veel meer omvat. Leerlingen moeten als ‘jonge’ wiskundige aan de slag, ze moeten zelf wiskundige theorie ontwikkelen. Aan de hand van enkele videofragmenten zal ik laten zien wat ik bedoel met wiskunde doen en hoe we dat in de klas voor elkaar kunnen krijgen.

Het nut van wiskunde
Stefan Buijsman (Universiteit van Stockholm)
We weten allemaal dat wiskunde ontzettend handig is. Maar wat is er zo bijzonder aan getallen dat juist die dingen overal toegepast kunnen worden? En wat voor invloed heeft de wiskunde als hij eenmaal toegepast is, bijvoorbeeld om zoekresultaten te filteren voor Google? Een ontwikkeling die er voor zorgt dat wiskundeonderwijs belangrijker is dan ooit.

Meer creativiteit in de (reken-wiskunde) les!
Evelyn Kroesbergen (Radboud Universiteit)
In deze lezing wordt bepleit dat er nu te weinig aandacht is voor creatief denken binnen de reken-wiskundeles en dat daar verandering in moet komen. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek worden voorbeelden gegeven van hoe creativiteit gemeten en gestimuleerd kan worden, zodat we een nieuwe generatie van sterke, creatieve probleemoplossers zullen krijgen.