Panamaconferentie

Beoordelingscriteria

De Panama programmacommissie besluit over toelating van ingediende voorstellen. Hiertoe beoordeelt de programmacommissie de kwaliteit van de inhoud, de omschrijving en de onderbouwing van ingediende programmavoorstellen. Hierbij worden onderstaande kwaliteitscriteria gehanteerd.

Inhoud

Het voorstel betreft een (empirisch) onderzoek, een (theoretische) beschouwing, relevante praktijkervaring of een onderwijsproduct of scholingsmateriaal op het gebied van rekenen-wiskunde (het gaat nadrukkelijk niet om een commerciële, op verkoop gerichte presentatie, daarvoor is gelegenheid op de informatiemarkt). De inhoud is relevant voor de conferentiethematiek en interessant voor conferentiedeelnemers. De omschrijving en de onderbouwing van het voorstel zijn van goede kwaliteit. Dat betekent dat er wordt ingegaan op zaken als bijvoorbeeld onderzoeksvraag, probleemschets, ontwerpprincipes of andere onderliggende overwegingen.

Vorm

Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de conferentie. Daarbij kan het gaan om informeren, inspireren, opiniëren, uitdagen, verdiepen, uitwisselen, discussiëren, visieontwikkeling enzovoort. In de beschrijving komt duidelijk naar voren hoe het voorstel bijdraagt aan deze doelstelling. In het voorstel wordt daarnaast concreet vermeld wat de opbrengsten zijn voor conferentiedeelnemers. Ten slotte past het voorstel bij de gekozen vorm van werkgroep of presentatie.