Panamaconferentie

Parallellezingen

Op verkenning in de wondere wereld van patronen in de eerste jaren van het primair onderwijs

Tijdens deze lezing geeft Nore Wijns een overzicht geven van onze studies, de gebruikte materialen, en de resultaten. Daarnaast zal ze uitgebreid stilstaan bij de implicaties voor de praktijk, door een overzicht te geven van belangrijke concepten en inzichten gerelateerd aan patronen. Hierbij zal ze concrete voorbeelden van activiteiten met herhalende en groeiende patronen voorstellen die haalbaar en zinvol zijn voor kinderen in de eerste jaren van het primair onderwijs.

 

Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen

Wiskundig denken verwoorden: wat komt daarbij kijken? De rol van schooltaal bij rekenen, het inzetten van schooltaalstimulerende strategieën tijdens de rekenles en hoe dit aan te leren op de opleiding werden onderzocht in promotieonderzoek en komen in deze lezing van Nanke Dokter aan de orde.

 

Diagnostisch reken-wiskunde assessment in groep 5

In het eerste deel van de parallellezing zal Jorine Vermeulen toelichten wat wordt verstaan onder diagnostisch assessment en hoe dit past binnen de cyclus van handelingsgericht werken. In het tweede deel zal ze aan de hand van de onderstaande vragen de meest opvallende resultaten bespreken.

  • Hoe en wanneer kun je de getallenlijn inzetten als diagnostisch instrument?
  • Wat zeggen overbruggingsfouten .over het decimaal-positioneel getalbegrip van leerlingen?
  • Met welke opgaven typen kun je overbruggingsfouten in kaart brengen?

 

Hebben kinderen met een rekenstoornis andere onderwijs-behoeften dan kinderen met een reguliere rekenontwikkeling?

Marije Huijsmans neemt u graag mee in de bevindingen van haar onderzoek. Zij zal laten zien dat hoewel leerlingen met een rekenstoornis zwakker scoren op rekenvaardigheid, dit niet betekent dat de (cognitieve) vaardigheden die deze kinderen nodig hebben om te léren rekenen ook verschillend zijn.

 

Meer zicht op factoren die van invloed zijn op de rekenontwikkeling van leerlingen en op het gebruik van rekengesprekken als aanpak om de onderwijsbehoeften van leerlingen bij rekenen-wiskunde te achterhalen.

In deze lezing presenteert Jarise Kaskens de opbrengsten van haar promotieonderzoek naar de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs en de rol die rekengesprekken daarbij kunnen spelen.

 

De invloed van taal op rekenen-wiskunde in een meertalige schoolomgeving

Rekenen gaat niet zonder taal. Taal kan op veel manieren een rol spelen, waarvan Sophie Martini er drie heeft onderzocht. Zo kan de taal die leerlingen thuis spreken (de thuistaal), de taal waarin leerlingen rekenen-wiskunde leren (de instructietaal) en de taal die een reken- of wiskundetoets bevat (de toetstaal) (indirect) invloed hebben op de rekenprestaties van leerlingen.

 

Een intromix van steekproeven

Tijdens deze sessie wordt onderwijsmateriaal, ontwikkeld en onderzocht in het promotieonderzoek van Marianna van Dijke, gepresenteerd – bestaande uit een fysieke Black Box met balletjes in combinatie met simulatiesoftware – om leerlingen te introduceren met steekproeven en populaties. Het basismateriaal is herkenbaar en laagdrempelig, en kan al op jonge leeftijd (eind basisschool of onderbouw VO) worden aangeboden.

 

Koopt Herbert een bezem of je beste vriend een taart? Over het personaliseren van rekensommen

In deze lezing vertelt Sanne van der Ven over twee studies naar de effecten van het gepersonaliseerd aanbieden van contextsommen. Wat gebeurt er als je rekensommen precies laat gaan over wat elk kind zelf aangeeft leuk te vinden? Vinden kinderen de sommen dan leuker of gemakkelijker, en presteren ze ook beter?