Panama-conferentie

Werkgroepen

Wiskundeplezier
Erik van Haren
Tijdens deze interactieve werkgroep zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over betekenisvol rekenonderwijs en wiskundeplezier. Samen zoeken we de diepgang op aan de hand van bestaande theorieën  en enkele praktijkvoorbeelden (casussen).


Van referentiematen tot omzettingen
Greet Peters, Kim Ibens en Mart Doms (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)
Tijdens de werkgroep gaan we aan de slag met materiaal dat werd ontwikkeld binnen het praktijkonderzoek ‘Maatwerk’. In dit onderzoeksproject willen we leerkrachten ondersteunen om de zwakke Vlaamse leerlingenprestaties op het vlak van herleidingen te verbeteren. Zorg dat je klaar bent om te meten!

 

Het meten van differentiatievaardigheden met ADAPT
Marieke van Geel (Universiteit Twente, Hogeschool KPZ), Trynke Keuning (Hogeschool KPZ)
Om te kunnen bepalen in hoeverre instructiebeslissingen van leerkrachten aansluiten op de behoeften van leerlingen, is het essentieel om een lesobservatie te combineren met een interview. Het ADAPT-instrument (Assessing Differentiation in All Phases of Teaching) is daarvoor ontwikkeld.

 

Duurzaamheid in de rekenles: win-win!
Loek Spitz (pabo HvA)
Klimaatverandering is een groot probleem, zeker voor jongeren zoals onze studenten en leerlingen. Ik wil graag bijdragen aan een oplossing, maar zag eerst niet hoe ik dat als rekendocent kon doen. Ik vond een oplossing in duurzaamheid als rekencontext en zag hoe dat leidde tot een win-win situatie.

 

Creatief denken bij rekenen
Isabelle de Vink (Radboud Universiteit)
Deze werkgroep zal bestaan uit drie delen. In het eerste gedeelte worden resultaten gedeeld van onderzoek naar de relatie tussen creatief denken en rekenen. In het tweede gedeelte van de werkgroep worden praktische voorbeelden gegeven van hoe creativiteit kan worden verwerkt in de rekenles, specifiek een meetkundeles voor bovenbouw leerlingen uit het po. Deelnemers zullen ook zelf een deel van zo’n les ervaren. In het derde gedeelte van de werkgroep is er ruimte voor discussie en vragen.

 

Informatiebijeenkomst: ‘rekenen in het mbo
mbo-rekencollectief
In deze informatiebijeenkomst wisselen we informatie uit, over de versnelling die nu ontstaat in het mbo n.a.v. de nieuwe rekeneisen:
–  Gaan ROC’s domein-gericht of thema-gericht aan de slag (of beide)?
– Hoe zit het met methode-gebruik (en zien we in de methodes wel ‘veranderingen’ ten gunste van de nieuwe rekeneisen?
– Wat komt er kijken bij het professionaliseren van veel nieuwe rekendocenten in het mbo?

 

Niet de antwoorden maar het leerproces
Dolf Janson (JansonAdvies)
In de praktijk van reken-wiskundeonderwijs vanuit de methode is dat voortbouwen op de al aanwezige ontwikkeling en het daarmee verbonden leerproces geen uitgangspunt. Dat moet anders en dat kan anders.