Panama-conferentie

Plenaire lezingen

Veertig jaar onderzoek over vraagstukken en contextopgaven: wat hebben we geleerd?

  • De openingslezing wordt verzorgd door hoogleraar Lieven Verschaffel (KU Leuven) over zijn 40 jaar onderzoek naar het reken-wiskundeonderwijs. Het onderzoek van professor Verschaffel heeft zich vooral gericht op vraagstukken en contextopgaven over rekenen-wiskunde en alle haken en ogen daarbij. In zijn lezing bespreekt hij de tien belangrijkste onderzoeksresultaten over contextopgaven en wat die voor de praktijk betekenen.

(On)waarheden en (on)bekende zaken uit onderzoek over reken-wiskundeonderwijs

  • De vrijdaglezing wordt gegeven door associate professor Christian Bokhove (University of Southampton). Hij weegt de evidentie van uitspraken die gedaan worden over rekenen-wiskunde en bespreekt zo de (on)waarheden en (on)bekende zaken uit onderzoek over reken-wiskundeonderwijs. Hiermee geeft hij eigenlijk een evidence-informed perspectief op evidentie over rekenen-wiskunde.