Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Presentaties


De wiskundige backbone als fundament voor het reken-wiskundeonderwijs
De eisen die de maatschappij aan vertrouwdheid met getallen en data aan burgers stelt worden steeds hoger. Om daaraan te kunnen voldoen helpt het als je meer conceptuele wiskundige kennis hebt. In deze bijdrage laten we zien hoe daar in het basisonderwijs een stevig fundament voor kan worden gelegd.


Van de TIMSS papieren toets naar de TIMSS tablet toets, zijn er verschillen?
Digitalisering is een belangrijk thema binnen het onderwijs, zo ook op het gebied van toetsen. De TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zal in Nederland vanaf 2019 op de tablet worden afgenomen. De Universiteit Twente kreeg de kans tijdens de proefafname in het voorjaar van 2017, om de verschillen tussen de papieren TIMSS en de e-TIMSS te onderzoeken. Dit levert inzicht op in de verschillen tussen de toetsresultaten en op het gebied van de verschillen tussen de toetsitems.


Probleemoplossen in reken-wiskundemethodes
Probleemoplossen is een belangrijk onderdeel van rekenen-wiskunde. In onze presentatie gaan we in op de vraag in hoeverre en op welke wijze onze reken-wiskundemethodes het leren probleemoplossen faciliteren.


Twee ICT-voorbeelden in het reken-wiskundeonderwijs op de pabo
Aan de hand van twee inspirerende voorbeelden wordt toegelicht hoe ICT ingezet wordt binnen het reken-wiskundeonderwijs op de pabo.


Blended learning in het reken-wiskundeonderwijs op de pabo
Het rekenniveau van onze eerstejaarsstudenten blijkt vaak onvoldoende en door bezuinigingen hebben wij minder tijd om deze studenten hierin voldoende te begeleiden. Om deze reden heb ik middels een experimentonderzoek onderzocht wat het effect is van een online rekenmodule t.b.v. de eigen vaardigheid rekenen. Hierbij zijn ook de ervaringen van de studenten meegenomen. De resultaten deel ik graag.


Digitale volgsystemen voor het VSO en Praktijkonderwijs: het waarom, hoe en wat
Vorig jaar bracht Cito twee volledig digitale volgsystemen voor VSO/PrO uit. Hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat zijn de (on)mogelijkheden van de digitale toetsen? Op deze én andere vragen gaan we in tijdens deze presentatie.