Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Presentaties

Het (voorkomen van) struikelen over de landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde

Pabostudenten moeten de landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde voldoende afsluiten om hun lesbevoegdheid te halen. Een klein deel van hen haalt de toets niet met het aantal pogingen dat mogelijk is in een nominale studieduur. Wie zijn zij en hoe kan hun struikelen over de toets worden voorkomen?

Is er verschil tussen de opgaven 6,9 : 0,3 =… en 7,2 : 0,3 = … ?

Wat leren we inhoudelijk gezien van 5 jaar rekentoetsen? Een interessant inkijkje in hoe de leerlingen de opgaven maken. Is er verschil tussen de opgaven 6,9 : 0,3 =… en 7,2 : 0,3 = …? Wat kunnen we met deze informatie voor de toekomst?

Probleemoplossen in reken-wiskundemethodes

Probleemoplossen is een belangrijk onderdeel van rekenen-wiskunde. In onze presentatie gaan we in op de vraag in hoe methodes leren probleemoplossen kunnen faciliteren en laten zien in hoeverre  dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ten slotte geven we overwegingen waar scholen op kunnen letten bij het kiezen van een nieuwe methode.

Samen werken aan schooltaal tijdens de rekenles; een interventie op de pabo

Om studenten op de pabo te leren omgaan met schooltaal tijdens de rekenles, is vanuit diverse ontwerpprincipes een interventie gericht op schooltaalstimulerende strategieën ontwikkeld en uitgevoerd. De opzet, materialen, ervaringen en effecten van de interventie zullen worden besproken.

Hoe creëer je een gepersonaliseerd reken-wiskundeaanbod door  inzet van digitale intelligentie

Op de NOT worden de twee nieuwe rekenmethodes van Malmberg geïntroduceerd. Bij het ontwikkelen van de nieuwe methodes is gestart vanuit een heldere visie op goed reken-wiskundeonderwijs. In deze presentatie laten we zien op welke wijze deze visie invloed heeft gehad op de keuzes die zijn gemaakt bij de inzet van digitale intelligentie om tot een gepersonaliseerd rekenaanbod te komen.

Wiskundig denken stimuleren bij alle leerlingen

Alle leerlingen uitdagen met wiskundig denken? Maak kennis met de Rekenlabs en de Eureka’s van Malmberg!
Lessen uit de eerste digitale afname van de Adaptieve Centrale Eindtoets

De eerste afname van de Adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 levert interessante inzichten op over hoe leerlingen rekenen-wiskunde doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen over de invloed van de vorm van toetsing en over de tijd die een leerling aan rekenen in de toets besteed. Graag delen we deze inzichten met deelnemers zodat zij deze informatie mee kunnen nemen naar de onderwijs (toets)praktijk.

De wiskundige backbone als fundament voor het reken-wiskundeonderwijs

De eisen die de maatschappij aan burgers stelt als het gaat om het omgaan met numerieke informatie worden steeds hoger. Conceptuele wiskundige basiskennis helpt om aan dit niveau te voldoen. De aard van deze conceptuele kennis verandert met de veranderende maatschappij. In deze bijdrage laten we zien op welke manier in het basisonderwijs daar nu al een stevig fundament voor kan worden gelegd.