Logo Universiteit Utrecht

Panama conferentie

Parallellezingen

Vijftig jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs

Het reken-wiskundeonderwijs was de laatste vijftig jaar continu in beweging, wat meermalen heeft geleid tot onrust over de kwaliteit ervan. De opbrengsten van nieuwe inhouden en aanpak kunnen ons helpen het leren en onderwijzen van reken-wiskunde anno 2019 te verbeteren.

Bouwstenen van numerieke vaardigheden: Associaties tussen hoeveelheid en ruimte

In deze parallellezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van associaties tussen hoeveelheden en ruimte bij jonge kinderen. De ontwikkeling van deze associaties wordt beïnvloed door een interactie tussen gesitueerde, belichaamde en culturele processen. Deze associaties tussen hoeveelheden en ruimte vormen vervolgens een belangrijke bouwsteen in de verdere ontwikkeling van numerieke vaardigheden.

In data we trust. Pabo-studenten leren redeneren over steekproeven

In de huidige maatschappij is het belangrijk dat burgers kritisch kunnen reflecteren over conclusies op basis van steekproeven. Hoe kunnen pabo-studenten deze vaardigheid leren? En als kinderen leren redeneren over steekproeven, zou hen dit dan helpen te vertrouwen op data in een tijd van fake news?

Datagebruik voor instructieverbetering: kansen en valkuilen

Leerlingen die kwalitatief goede instructie van de leraar ontvangen, leren meer dan leerlingen waarvoor dit niet geldt. Veel scholen maken werk van het gebruik van data om de instructie van de leraren te verbeteren. De praktijk laat echter ook zien dat datagebruik niet automatisch tot beter instructiegedrag van leraren leidt. In deze lezing wordt ingegaan op de vraag hoe datagebruik wel tot sterker instructiegedrag van leraren kan leiden.

Effect van deductief/inductief gecijferdheidonderwijs aan pabostudenten op interactie en studentprestatie

In deze lezing worden vragen beantwoord als: wat is het effect van de didactische aanpak (inductief/deductief) bij gecijferdheidonderwijs (bij het onderdeel ‘meten’) aan pabostudenten op het type vragen dat de docentstelt, op de mate van interactie, en op de studentprestatie? Is dat effect afhankelijk van vooropleiding van studenten, hun wiscatscore, thuistaal, sekse, leeftijd, of het opleidingsniveau van hun ouders, of van de docent of zijn didactische voorkeur?

Gecijferdheid en gezond verstand

In de discussie over de energietransitie wordt veelvuldig de meeteenheid ‘huishouden’ gebruikt, waarschijnlijk om marketingtechnische redenen. Dit geeft een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid, zoals ik zal aantonen in deze lezing.