Logo Universiteit Utrecht

Panama-conferentie

Tipjes van de sluier van het programma

Plenaire lezingen

  • De openingslezing wordt verzorgd door hoogleraar Lieven Verschaffel (KU Leuven) over zijn 40 jaar onderzoek naar het reken-wiskundeonderwijs. Het onderzoek van professor Verschaffel heeft zich vooral gericht op vraagstukken en contextopgaven over rekenen-wiskunde en alle haken en ogen daarbij. In zijn lezing bespreekt hij de tien belangrijkste onderzoeksresultaten over contextopgaven en wat die voor de praktijk betekenen.
  • De vrijdaglezing wordt gegeven door associate professor Christian Bokhove (University of Southampton). Hij weegt de evidentie van uitspraken die gedaan worden over rekenen-wiskunde en bespreekt zo de (on)waarheden en (on)bekende zaken uit onderzoek over reken-wiskundeonderwijs. Hiermee geeft hij eigenlijk een evidence-informed perspectief op evidentie over rekenen-wiskunde.

Parallellezingen

De volgende parallellezingen over recent verdedigde reken-wiskundige proefschriften kan je verwachten op de Panama-conferentie:

  • Creatief rekenen: de voordelen van je laten afleiden (Marije Stolte)
  • Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen (Nanke Dokter)
  • Diagnostisch rekenen-wiskunde assessment in het primair onderwijs (Jorine Vermeulen)
  • En nog veel meer..