Panama-conferentie

Presentaties

Op weg naar 1S: Kinderen wiskundig aan het denken zetten
Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO), Jeannette Fölsche (Stichting Agora),  Sonja Stuber (Hogeschool IPABO) en Michiel Veldhuis (Hogeschool IPABO)
Het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs blijkt potentieel sterke rekenaars te weinig te stimuleren. Veel leerlingen stromen uit op het 1F-niveau en (te) weinig op het 1S-niveau. Deze presentatie doet verslag van een scholingstraject op bestuursniveau gericht op het 1S-niveau.

 

De referentiematentoolkit vanuit een Vlaams en een Nederlands perspectief
Stanja Oldengarm en Marc van Zanten (Nationaal expertisecentrum curriculumontwikkeling SLO), Geeke Bruin-Muurling (Educatieve Dienstverlening Bruin-Muurling), Greet Peters, Mart Doms en Kim Ibens (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)
Ontwikkelaars in Nederland en Vlaanderen kwamen op hetzelfde idee. Of toch niet? In deze interactieve lezing nemen we u mee in onze overwegingen bij de ontwikkeling van de referentiematentoolkit en zetten we u aan het denken over onder andere doelen en keuzes in meetonderwijs.

 

Het mooie wiskundige bouwwerk: een springplank voor de leraar
Michèle Dexters, Liesbeth Lefevre, Els Van Emelen (UC Leuven – Limburg)
Het wiskundig bouwwerk zit zo mooi in mekaar, zonde om daar in curricula geen gebruik van te maken. In methodes verdwijnt de samenhang vaak waardoor leerlingen gefragmenteerde cognitieve schema’s opbouwen. Inzicht in die samenhang helpt leraren om keuzes te maken voor leerlijnen, jaarplannen en leerbogen. Wij delen graag hoe we hen daarin versterken!

 

Angst voor rekenen en wiskunde: wat is het en kun je er iets tegen doen?
Brenda Jansen (Universiteit van Amsterdam)

 

Differentiëren: denken en doen
Marieke van Geel (Universiteit Twente, Hogeschool KPZ)
In onderzoek naar wat leerkrachten denken en doen om hun rekenonderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen hun leerlingen hebben we vier fases en vijf principes voor differentiatie in kaart gebracht, en de kennis en vaardigheden die leerkrachten nodig hebben om te kunnen differentiëren.

 

Informatiebijeenkomst ‘rekenen in het mbo’
mbo-rekencollectief

 

Leer ze rekenen
Ronald Keijzer (Hogeschool IPABO) en Marian Hickendorff (Universiteit Leiden)
Eind 2021 verscheen ‘Leer ze rekenen’ onder redactie van Hans van Luit, Marian Hickendorff en Ronald Keijzer. Deze publicatie bespreekt 25 toonaangevende onderzoeken en implicaties voor het rekenonderwijs. We presenteren ‘Leer ze rekenen’ aan de hand van enkele daarin besproken onderzoeken.

 

De reflectiewijzer rekenen-wiskunde (RWRW) – Hulpmiddel voor rekencoördinatoren en schoolteams
Marc van Zanten en Stanja Oldengarm (Nationaal expertisecentrum curriculumontwikkeling SLO), Mirella Engels-Bibo (OBS Spr@nkel, Eerbeek, Stichting Archipel) en Anne Dommerholt (De Wiekslag, Voorst, Stichting Archipel).

 

Rekenen-wiskunde tijdens corona: lessen en aandachtspunten
Loek Spitz (pabo HvA)

 

Een veranderde wereld vraagt andere reken-wiskundige vaardigheden
Koeno Gravemeijer (Wiskunde voor Morgen)

 

De brede ontwikkelgroep: de ontwikkeling van rekenprojecten voor het nieuwe rekencurriculum
Alderic Weijs (ROC van Amsterdam en Flevoland) en Geeke Bruin-Muurling (Studyflow en EDB)